gototopgototop
 • Unieléctrico
  Unieléctrico
  Control remot dels comptadors elèctrics instal·lats a les parcel·les. Comunicació per la xarxa elèctrica existent, sense necessitat d'instal·lar cap cable addicional.
 • Wifi
  Wifi
  Gestioni l'accés a Internet dels seus clients a través de la instal·lació d'una infrastructura Wifi.
 • Firma Digital
  Firma Digital
  Capturi la firma del client i insereixi-la automàticament en els documents d'UNICAMP ja creats.
 • Unicamp
  Unicamp
  Programa de gestió amb el que podrà controlar i gestionar totes les funcionalitats als seus clients: estades, reserves, entrades i sortides, estadístiques i financieres.
 • Vaplus
  Vaplus
  Gestió del TPV del Bar, Restaurant, Supermercat i de qualsevol punt de venda existent al Càmping, integrat a UNICAMP.
 • ThelisResa
  ThelisResa
  Gestió de Reserves ofertades a la web del Càmping i presentació de les disponibilitats, de forma única i personalitzada, als diferents operadors, integrant-se totes les reserves a UNICAMP.
 • Redoc
  Redoc
  Reconeixement de DNI´s i passaports. Estalvi de temps. Càrrega automàtica de dades. Sense errors de transcripció.
 • Unicompa
  Unicompa
  Selecció d'empreses d'UNICAMP, d'un Càmping o de varis, per a la obtenció d'informació consolidada.
 • Accesoris
  Accesoris
  Semàfor. Display. Soport eletromagnètic. Comandament a distància. Interfonía. Cobraments automàtics.
 • Unicamp Backup
  Unicamp Backup
  Imagini el que suposaria per la seva empresa la pèrdua de la informació amb la que treballa a diari!
 • Udiacces
  Udiacces
  Targetes de Banda Magnètica i Proximitat, Lectors de Matrícules, Codi Numèric i de Barres, One Card.
 • Videovigilancia
  Videovigilancia
  Sistema de videovigilància mitjançant càmeres digitals i de seguiment; posicionament i control de persones.
 • Mobility
  Mobility
  Accés a funcionalitats d'UNICAMP des d'un entorn web o des d'un smartphone.
 • Webs
  Webs
  Gestió de tots els serveis relacionats amb la web del Càmping: creació, modificació, allotjament i manteniment. Generació de dominis i comptes de correu.
 • Unicamp CRM
  Unicamp CRM
  Tota la informació que intercanvia amb el seu client disposable en un mòdul integrat totalmente a UNICAMP.
Software gestió càmping, control d'accessos càmping. Reconeixement DNI's i Passaports. THELIS UNIXDATA
Productes

gestionGestió

control Control

Unicamp

Programa de gestió


Redoc

Lector de DNI´s i Passaports


Mobility

Funcionalitats d'UNICAMP en entorn web i smartphone 


Unicompa

Explotació de dades multiempresa-multitemporada


Vaplus

Gestió de Punts de Venda


Unicamp CRM

Seguiment de relació amb el client


Firma Digital

Dispositiu capturador de firmes

Unieléctrico

Gestió remota de consum elèctric


Videovigilancia

Control mitjançant càmeres digitals


Unicamp Backup

Còpia de seguretat externalizada


Wifi

Accés inhalàmbric a internet

accesos Accessos

internet Internet

Udiacces

Sistema de control d'accessos:

 • Vehicles
 • Pas vianants
 • Pàrquing
 • Bungalows
 • Dutxa

Accessoris

 • Semàfor
 • Display
 • Soport electromagnètic
 • Comandaments a distància
 • Interfonia
 • Cobraments automàtics

ThelisResa

Reserves "online" multicanal


Webs

Disseny, allotjament, posicionament i manteniment de pàgines web 

Catàleg

cat_prodmod

facebook youtube twitter

Àrea clients

Assistència remota

Servei Tècnic